Bidarray

Info publiée le 28/11/2023

Yoga et Zumba à Bidarray

- - - - - - -

Nouvelles activités à Bidarray:

-Yoga les mercredis de 10h à 11h et les jeudis de 19h à 20h.

-Zumba les jeudis de 20h à 21h.

Salle Artetxea.

Renseignements au 07.61.83.69.64

***

Aktibitate berriak Bidarrain:

-Yoga asteazkenetan 10tik- 11erat eta ostegunetan arratseko 7tik 8rat.

-Zumba ostegunetan arratseko 8tik 9rat.

Artetxea gelan.

Informazio gehiago ukaiteko 07.61.83.69.64 zenbakia deitu.

1 sur 4